Trepipiire Vorbuse 2021


Vastvalminud saunamaja sisetrepile ja 2. korruse puidust käiguteele oli tarvis turvalist piiret. Kliendi peres kasvas mitu

väikest last ja kavandatavad piirded pidid saama igati ohutud.
 Palkhoone väikses puhkeruumis domineerisid raskepärased paksust tamme- ja männiplangust puittrepp ning käigutee .
 Kavandatava 
 piirde metallist detailid  pidid sobituma suurte puitpindadega ühte ansamblisse, oli vaja leida hea tasakaal.
Sauna sisustuses oli erinevaid materjale, mitmeid sepiseid ja uusi/vanu mööbliesemeid. Tuli mõte kavandada trepisipuu võimalikult lihtne ja tagasihoidlik. Interjööris hakkasid silma mõned detailid, mida tahtsin loogilise kordusena tuua ka piirdesse. Mitmes kohas oli linaköis, sellest tuli terastrossi, kui sarnase visuaaliga materjali, kasutamise idee. Kööginurga mööblil olid sepistatud kuulnupud ja sama stiili kuulid sobisid hästi piirde trosside lõpetusteks.

Peale piirdepostide asetuse ja trosside arvu paika saamist kavandasin posti. Selle ülalt ahenev kuju tingis kahes mõõdus
trosside kasutamise.  Materjali proovide järel valisin posti  toorikuks teraslati 50x20mm,  see andis jalusesse piisa
valt
visuaalset  kaalu ning tagas ülalt  kahaneva posti jäikuse.
K
ui esimene trepi piirdepost oli täies ulatuses välja venitatud kaalusin tõsiselt selle teisi valmistusviise,  sest tehtud töö
osutus küllalt ajamahukaks. Kas posti toorik vesilõikusest või koostada see kahest tükist? Et jaluse ja ülaosa mõõtmete
vahe oli suur valmistasin postid  kahes mõõdus materjalist ning vormitud  detailid  liitsin keevitusega.  Valitud lahendus
võimaldas töötada kergemate ja käepärasemate detailidega ning kontrollida mulgustatud avade vahekaugusi paremini.


Lähtuvalt piirde võimalikust paigutusest kavandasin postide jalused kolme eri lahendusega.  Ühed tegin käiguteele 2 poldi-
mutri kinnitusega, teised plangu serva poltühendusega ja kolmandad jalused vormisin trepipõsele kruvidega kinnitamiseks.
Piirde käsipuu algmaterjaliks võtsin terastoru 34x3mm,  mida olin eelnevalt piiretel kasutanud,  ja vormisin suure haamri all
käele sobivasse mõõtu. Toru pöördekohad ja ümaravormilised täismaterjalist lõpetused keevitasin, lihvisin ja põletasin tules
üle. Käsipuud kinnitasin postile poltühendusega, mis võimaldas käsipuu objektil kinnitada.
Piirdel kasutasin 13 ja 18mm  läbimõõduga terastrosse.  Kõik trossdetailid  läbivad piirdeposte ja lõpevad  distantspuksi ning
sepistatud kuuliga. Trossi otstesse keevitatud hülsile kinnitub keermega kuul, mis lasab pingutada trossmaterjali.


Käigutee piirde koostasin sepikojas ajutistele plankudele ja ainult trepiosa käsipuu jäi objektil paika panna. Kõik sepis-
tatud detailid harjasin puhtaks, trossid puhastasin õlijääkidest  ja pesin.  Kogu piirdematerjali katsin viimistlusvahaga.
Kui trepipiirde töö saunamajas paika sai, nägi see hea välja! Minu kunde pere jäi teostusega igati rahule, nagu ka mina.

Materjali- ja ajakulu:  terasest latt- ja ruutmaterjal, toru, tross, kinnitusvahendid 587.-€
Süsi, elekter, muud kulutused, transport 450.-€ Tööaeg 413 tundi, 25.-€/tund Kokku 11362.- €

Fotode autorid Ove Maidla, Bal
ázs Holló, Alar Tamm

Eelmine
Küünlahoidjate seeria 2002
Järgmine
Noodipult saksofonile 2011