Endast


Tänu Õpetaja Ülole sai minust sepp, tema teadmised ja
jäägitu pühendumine sepatööle innustavad mind
tänini.

Sepp Alar Tamm
1973 sündinud ja kasvanud talvepealinnas Otepääl
1993 minu esimene kokkupuude sepatööga M. Salumaa juures 
1995-1997 sepatöö alustamine lukksepa töö kõrvalt AS-s Sell, Tartus
1996 Eesti Seppade Ühenduse traditsioonilise küünlajala konkursi I koht
1997-2005 individuaalsed õpingud õpetaja Ülo Sepa juures Tallinnas
1997 näitus peegli raamidest “Juhus või paratamatus...” Sebra Galeriis Tartus
1997-2002 õpingud Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbli kujundamise erialal,
diplomitöö “Komplekt lauast ja toolist”, juhendajad Ülo Sepp ja Peeter Saart 

1998 aastast alates Eesti Seppade Ühenduse liige
1999 küünlajalgade näitus  “12+1 tulehoidjat ehk paratamatus...” Obu Galeriis
2000 Eesti Seppade Ühenduse igaaastase küünlajala konkursi I-III koht
2001 minu päris esimese sepikoja rajamine Tartus Oa tänaval
2004 projektiga Emajõe Hansalodi 2005 liitumine, sepikoja kolimine 
2006 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis  Kalev Järviku diplomitöö juhendamine
2006-2022 sepise kursuste juhendamine Kõrgemas Kunstikoolis Pallas
2012 koolitusest "Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine"
osavõtmine, lektorid Katrin Karu ja Katrin Aava Tallinna Ülikoolist
2020 sepikoja kolimine uutesse ruumidesse värskes Lodjakoja kompleksis 
2021 avalik ettekanne "237 aastase piirde restaureerimine - miks see töö katki jäi?"
Eesti Konservaatorite Ühingu VIII Teadusseminaril Tartus
2022 kutsestandardi järgi Sepp, tase 5 omandamine, täna kõrgeim tase